Welkom

Fijn dat je hier kennis komt maken met het onderwijs op onze school.

Het vrijeschoolonderwijs heeft een gezamenlijke visie en geeft aan elke school ruimte voor een eigen invulling. Die ruimte biedt mogelijkheden om het onderwijs in te richten aangepast aan de eigen situatie.

Vrije School de Stroeten is één van de meer dan 100 vrijescholen in Nederland. Wat hebben al deze scholen gemeen?

Allereerst het predicaat “vrij”. Dat heeft betrekking heeft op twee dingen:

  • Het doel kinderen op te voeden tot vrijheid, zichzelf leren kennen;
  • Het streven naar “vrijheid van onderwijs”, een eigen invulling aan onderwijs geven.

Over “opvoeden tot vrijheid” valt veel te zeggen. Het betekent niet dat kinderen alles mogen en niets moeten. Dat zou geen opvoeden zijn. Opvoeden tot vrijheid betekent dat men het kind helpt zich bewust te worden van zijn eigen levensmotief, zijn eigen vermogens en de verantwoording leert nemen voor zijn eigen handelen.

De kernvragen van elk kind, wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, spelen op de achtergrond door het gehele vrijeschoolonderwijs heen. Zij zijn ook op latere leeftijd vaak nog actueel, maar in de schoolperiode moet het kind een voorlopig antwoord op deze vragen vinden. Pas dan kan het als jong volwassene stevig met beide benen op de grond staan.

Grenzen aangeven door de leerkracht is daarbij onmiskenbaar van belang. “Vrijheid van onderwijs” is een grondwettelijk recht. Al staat die vrijheid van alle kanten onder druk, toch proberen we speelruimte te scheppen, om steeds de belangen van de kinderen te kunnen dienen om hun ontwikkelingsmogelijkheden te stimuleren.

20180608_141626

Gebouw

In 2012 is de school verhuisd naar de Stroetweg. Voorheen zat de school aan de Prinsenlaan in Emmen. 2 april 2012 was de eerste schooldag in ons nieuwe gebouw. Inmiddels was ook de naam van de school veranderd in De Stroeten, genoemd naar de Stroetweg.

Een stroet is een oud Drents woord voor een komvormig landschapselement in een heideveld; een stroet vormt een natuurlijk bassin, vanwaar het water weer wegstroomt naar lagere gedeeltes. Vaak vormt een stroet het begin van een beekje. Zoals het water vanuit de stroet het land voorziet, zo stromen ook onze leerlingen al 37 jaar lang uit met de opgedane bagage, om in de wereld iets moois neer te zetten.

Activiteiten