skip to Main Content

De Vrije Peuterklas is een peutergroep voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Drie dagdelen per week komt de groep samen spelen in het peuterlokaal op het terrein van vrijeschool de Stroeten. Er wordt gebruik gemaakt van een antroposofische voorschoolse methodiek. Het vrije spel neemt een belangrijke plaats in. De ochtend of middag heeft een vast ritme. We zingen en bewegen samen en bakken samen brood. Ook wordt regelmatig een creatieve of ambachtelijke activiteit aangeboden. We spelen veel buiten, ook bij ‘slecht’ weer. De kinderen spelen met speelgoed van natuurlijk materiaal en krijgen biologische voeding aangeboden. Ook zien de kinderen al veel van de ‘grote’ kinderen op de basisschool: ze horen ze zingen en zien ze buiten spelen. Ze volgen dit alles met grote ogen en oren! Oudere leerlingen vervullen regelmatig een rol bij de jaarfeesten voor de peuters. De leidsters openen de dag samen met het team van de Stroeten en er is veel contact over en weer. Zo is er, zowel voor de kinderen als voor de volwassenen om hen heen, een sterke band tussen vrijeschool de Stroeten en de Vrije Peuterklas.

Groepsgrootte
De kinderen spelen in groepen van maximaal 8 kinderen.

Openingstijden

Groep A: maandagochtend, woensdagmiddag, donderdagochtend

Groep B: dinsdagochtend, woensdagmiddag, vrijdagochtend

Groep C: dinsdagmiddag, woensdagochtend, vrijdagochtend

De ochtenden zijn van  8.45-12.05, de middagen van  13.10-16.30.

Tarieven
Voor de Vrije Peuterklas gelden dezelfde tarieven als voor de andere voorscholen in de Gemeente Emmen. Deze worden jaarlijks vastgesteld en zijn te vinden op onze website.

Back To Top