Welkom!

Plaatsing kleuters
Bent u geïnteresseerd in onze school dan kunt u een voorlopige aanmelding doen. Wij reserveren dan een plekje voor uw kind. Rond de 3e verjaardag van uw kind nodigen we u uit voor een gesprek zodat we uw kind nader leren kennen en u nog vragen kunt stellen. Een onderdeel daarvan is het invullen van een vragenlijst met betrekking tot de ontwikkeling van het kind. Dit is per 1augustus 2014 wettelijk verplicht gesteld in het kader van de wet PassendOnderwijs.
Daarna volgt de definitieve inschrijving. Voor het inleveren van het inschrijvingsformulier moet een afspraak maken. Dit kan via administratie@vbsdestroeten.nl.
Alleen de directeur of de managementassistent mogen het formulier aannemen. Bij het inleveren moet u een geldig legitimatiebewijs van u en indien beschikbaar, uw kind tonen. Het meesturen van een kopie is niet toegestaan. Inschrijving is pas definitief als beide ouders het inschrijfformulier hebben ingevuld en ondertekend hebben ingeleverd. U krijgt een bevestiging van de administratie per mail of post.

Ongeveer een maand voordat uw kind naar school gaat nemen we contact met u op en bespreken we enkele praktische zaken en op welke dag na de 4e verjaardag uw kind begint.
Als uw kind naar school gaat, verwachten we dat uw kind zelfstandig naar de wc gaat en zindelijk is. Mocht uw kind niet zindelijk zijn, of zijn er medische problemen, laat dit dan aan de leerkracht weten. We gaan dan samen met u naar een oplossing zoeken.
Kleuters die met 4 jaar starten gaan eerst elke dag tot 12.30 naar school. Als zij 4,5 jaar zijn geworden gaan ze ook de middagen naar school (behalve woensdag). In overleg met de leerkracht kan dit moment worden verplaatst.

Leerling van een andere school (zij-instroom)
Wanneer een leerling afkomstig is van een andere school, wordt er altijd vóór inschrijving contact opgenomen met de school van herkomst, meestal door de intern begeleider. We hebben hiervoor uw toestemming als ouder nodig. Als een kind een zorgdossier heeft, wordt de internbegeleider altijd betrokken bij de aannameprocedure. De intern begeleider is de coördinator voor onder andere zaken rond leerlingen die extra zorg nodig hebben. Als we de zorg die uw kind nodig heeft niet kunnen bieden, dan kan dat een reden zijn om uw kind door, of terug te verwijzen.

Onderdeel van de procedure is dat wij kinderen een week uitnodigen bij ons op school, de zogenaamde wenweek. Aan het eind van deze week kunt u als ouder besluiten om uw kind(eren) bij ons in te schrijven. In een heel enkel geval besluiten wij om een kind niet aan te nemen. Dit besluiten we op grond van een van de volgende redenen, of een combinatie ervan: we constateren tijdens de wenweek dat er in de aansluiting bij de kinderen van de klas, op het gebied van gedrag, of op cognitief gebied zodanige zorg is, dat wij het kind als school niet kunnen bieden wat het nodig heeft.

Als bij de aanmelding blijkt dat er een onderzoek loopt op de school van herkomst, wachten wij de uitkomst van dit onderzoek af, voordat we een kind plaatsen. De reden hiervan is dat we aan de hand van de uitkomst van het onderzoek willen kijken of wij de leervraag van uw kind kunnen beantwoorden.

Reiskostenvergoeding
In individuele situaties is het mogelijk om bij de gemeente een tegemoetkoming in de reiskosten van uw kind(eren) aan te vragen. Deze vergoeding is afhankelijk van diverse criteria en verschilt per gemeente. Uw eigen gemeente kan daar meer over vertellen.

Aannameprocedure, stap voor stap
1.Interesse:
u heeft de website en de schoolgids van Vrijeschool De Stroeten bekeken, of positieve verhalen gehoord over deschool en u wil graag komen kennismaken om te kijken of de school past bij u en uw kind(eren). U kunt telefonisch meerinformatie vragen en u opgeven voor een open ochtend: 0591 –610531 of via adninistratie@vbsdestroeten.nl
2. Rondleiding en oriënterend gesprek:
op de open ochtend krijgt u een rondleiding door de school, informatie over onzeschool en is er ruimte om vragen te stellen.
3.1 Aanmelden kleuter:
Na de open ochtend besluit u of u uw kind(eren) wel of niet wil aanmelden bij ons op school. U kunt een voorlopige aanmelding doen en wij reserveren een plekje voor uw kind.
3.2 Aanmelden zij-instroom:
Na de open ochtend besluit u of u uw kind(eren) wel of niet wil aanmelden bij ons op school. Zituw kind al op een andere school? Dat noemen we ‘zij-instroom’. We nemen contact op met de huidige school om de overstap tebespreken. De intern begeleider is hier altijd bij betrokken. De directeur neemt een besluit over de aanname. We werken altijd meteen zogenaamde ‘wenweek’. Onze directeur neemt telefonisch contact met u op om het besluit over de aanname te bespreken.
4. Inschrijving:
Na akkoord van de directeur kunt u uw kind(eren) inschrijven. Voor het inleveren van het formulier moet u een afspraak maken (administratie@vbsdestroeten.nl). De identiteit van u en uw kind(eren) moet gecontroleerd worden. Dit mag alleen gecontroleerd worden door de directeur, de directie-assistent of de managementassistent. Leerkrachten of anderen nemen geeninschrijfformulieren aan.
5.Na de Inschrijving

Als uw inschrijfformulier door ons ontvangen is, ontvangt u een welkomstbrief via uw opgegeven e-mailadres. Dit is tevens het bewijs van inschrijving. Na ontvangst van deze brief loopt het contact met de school via de toekomstige leerkracht van uw kind.